Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde tisdagen den 23 februari 2016

 

Lägg till denna händelse i min kalender.

Dag:
Tisdag den 23 februari 2016
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, möteslokal T-centralen

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsman

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 • 5.

  Genomförande- och anskaffningsbeslut - IT UH 2017 (nuvarande Eltel-avtal)

  SL 2015-0584

 • 6.

  Genomförande- och anskaffningsbeslut – DIT 17 (nuvarande Evry-avtal)

  SL 2015-0584

 • 7.

  Anskaffningsbeslut avseende upphandling utan föregående annonsering av temporärt avtal för pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen

  TN 2016-0222

  Utsändes endast till nämndens ledamöter

 • 8.

  Temporära uppdragsavtal till skärgårdstrafiken

  SL 2016-0077

  Utsändes endast till nämndens ledamöter

 • 9.

  Uppföljning av 2015 års verksamhet för trafiknämnden

  TN 2015-0074

 • 10.

  Beslut representation

  SL-2014-2882

 • 11.

  Revidering av trafikförvaltningens miljöpolicy med anledning av sjötrafikens integrering

  TN 2015-1687

 • 12.

  Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 2/2015 – Återföring av erfarenheter i kollektivtrafikens avtal

  TN 2015-1474

 • 13.

  Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 3/2015 – Upphandling inom kollektivtrafiken

  TN 2015-1591

 • 14.

  Yttrande med anledning av anmälan till Riksdagens ombudsmän - JO

  TN 2015 -1589

 • 15.

  Svar på skrivelse från (V) angående hanteringen av upphandlingen av taxifärdtjänst

  TN 2015-1396

 • 16.

  Svar på skrivelse (S) angående förslag till tilldelningsbeslut i upphandling av kollektiv sjötrafik i Stockholms skärgård (E29)

  TN 2015-1646

 • 17.

  Svar på skrivelse (S) angående förseningar på Tvärbanan och Lidingöbanan p.g.a. brister i signalsystemet

  TN 2015-1645

Informationsärenden

 • 18.

  Uppföljning av internkontrollplan 2015 för trafikförvaltningen inkl. AB SL och WÅAB, för tertial 3

  TN 2014-0469

 • 19.

  Information om den parlamentariska taxeutredningen

  TN 2015-0378

Anmälningsärenden

 • 20.

  Inkommande post till nämnden

 • 21.

  Anmälan av delegationsbeslut

  TN 2014-0104

 • 22.

  Övriga frågor

 • 23.

  Nästa sammanträde