Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 8 december 2015


Dag:
Tisdag den 8 december 2015
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Gjörwellsalen, landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Föredragningslista 2

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 3.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 • 4.

  Förslag till tilldelningsbeslut i upphandling pendeltågsverksamheten (E24)

  TN 2014-0173

  Utsändes senare, endast till nämndens ledamöter

 • 5.

  Genomförande av vissa åtgärder som föreslagits i förstudien Inriktning för köp och validering av biljett – Maskinell validering av mobila biljetter

  SL 2015-1112

 • 6.

  Beslut avseende koncerninterna överlåtelser av anläggningstillgångar inom SL-koncernen

  TN 2015-1561

 • 7.

  Förslag till internkontrollplan 2016

  TN 2015-1466

 • 8.

  Yttrande över motion 2015:10 av Anna Sehlin (V) om att införa plattformsväggar i kollektivtrafiken

  TN 2015-0630

 • 9.

  Svar på skrivelse från (S, MP och V) angående ett motförslag för att stoppa nedskärningarna i busstrafiken

  TN 2015-1310

 • 10.

  Svar på skrivelse från (V) angående ekonomiska förutsättningar för trafikförvaltningen

  TN 2015-1310

 • 11.

  Svar på skrivelse från (MP) och (S) angående redovisning av ekonomiskt utfall av extra trafikneddragningsprogram i busstrafiken

  TN 2015-1400

 • 12.

  Svar på skrivelse från (MP) angående redovisning av läget och prognos för kostnader avseende spärrlinjer i SL-trafiken

  TN 2015-1401

 • 13.

  Svar på skrivelse från (MP) angående redovisning av kostnader för kollektivtrafiken vid högriskmatcher

  TN 2015-1402

 • 14.

  Svar på skrivelse från (V) angående genusperspektiv på förändringar i kollektivtrafikens utbud

  TN 2015-1398

 • 15.

  Svar på skrivelse från (V) ”lägger färdtjänsten hinder för möjligheten att ta föräldraansvar”

  TN 2015-1399

 • 16.

  Svar på skrivelse från (V) angående hanteringen av upphandlingen av taxifärdtjänst

  TN 2015-1396

Informationsärenden

Anmälningsärenden

 • 20.

  Anmälan av delegationsbeslut

  TN 2014-0104

 • 21.

  Inkommande post till nämndem

 • 22.

  Föregående protokoll

 • 23.

  Övriga frågor

 • 24.

  Nästa sammanträde

Tilläggsärende

 • 25.

  Beslutsärende avseende ingående av tilläggsavtal Uppdragsavtal busstrafik Innerstaden och Lidingö (E22) utifrån utfall utredning resandebas

  TN 2015-0327