Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 7 oktober 2014


Dag:
Tisdag den 7 oktober 2014
Tid:
15:30-16:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Inledning

 • 1.

  Godkännande utsänd föredragningslista

 • 2.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 3.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 • 4.

  Godkännande av beslut om utköp av 6 stycken tunnelbanevagnar från leasingavtal

  SL 2014-2238

 • 5.

  Anskaffningsbeslut avseende upphandling av busstrafik i trafikområde Södertälje och Nykvarn (E27)

  TN 2014-0045

  (sekretess, utsändes endast till trafiknämndens ledamöter)

 • 6.

  Anskaffningsbeslut avseende upphandling av busstrafik i trafikområde Järfälla och Upplands-Bro (E28)

  TN 2014-0172

  (sekretess, utsändes endast till trafiknämndens ledamöter)

 • 7.

  Beslut om allmän trafikplikt för sjötrafik i Stockholms skärgård (från Arholma till Landsort)

  SL 2014-0550

  (utsänt, bordlagt ärende, TN 2014-09-23)

 • 8.

  Beslut om förstudie inför upphandling av nya trafikaffärer för Stockholms skärgård (E29)

  TN 2014-0087

  (utsänt, bordlagt ärende, TN 2014-09-23)

 • 9.

  Beslut om långsiktig inriktning kundmiljö väderskydd och hållplatser samt reklam

  TN 2014-0879

  (utsänt, bordlagt ärende, TN 2014-09-23)

 • 10.

  Beslut om förstudie inför upphandling av nya reklamavtal

  SL 2013-4862

  (utsänt, bordlagt ärende, TN 2014-09-23

 • 11.

  Förnyat genomförandebeslut om utökade åtgärder inom program Citybanan

  TN 1210-0206

 • 12.

  Behovsanalys och åtgärdsvalsstudie för förbättrad framkomlighet i stomnätet

  SL 2013-5828

 • 13.

  Strategi för kommunikation i kollektivtrafiken

  TN 2014-0213

  (utsänt, bordlagt ärende, TN 2014-09-23

 • 14.

  Värdighetsgaranti inom kollektivtrafiken

  TN 2014-0438

 • 15.

  Yttrande över motioner 2013:17 av (MP) samt 2013:27-28 av (S) om antidiskrimineringsklausul och anställningstrygghet i samband med upphandlingar

  TN 2013-0754

 • 16.

  Svar på skrivelse från (S) med rubriken "Förbättra och utveckla Färdtjänsten"

  TN 2014-0309

Informationsärenden

 • 17.

  Information om trafikförvaltningens kundservicestrategi

  SL 2014-0869

 • 18.

  Upphandling av kundtjänstleverantör - förfrågningsunderlag

  TN 2014-0324

 • 19.

  Slussen - trafik under ombyggnationen

  SL 2014-2176

 • 20.

  Inkommande post till nämnden

 • 21.

  Föregående protokoll

 • 22.

  Övriga frågor

 • 23.

  Nästa sammanträde