Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 4 november 2014


Dag:
Tisdag den 4 november 2014
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 3.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 • 4.

  Tilldelningsbeslut avseende busstrafik Handen, Nynäshamn och Tyresö (E23)

  SL 2013-5060

  (Sekretess, utsändes endast till trafiknämndens ledamöter)

 • 5.

  Beslut om Kundservicestrategi

  TN 2014-0564

 • 6.

  Beslut om fortsatt medfinansiering till K2 - nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik

  TN 2014-0001

 • 7.

  Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport - 3/2014 om tillförlitligheten i kollektivtrafiken

  TN 2014-0460

 • 8.

  Yttrande över motion 2013:22 av Nanna Wikholm m fl (S) om klimatsmart kollektivtrafik

  TN 2013-0664

 • 9.

  Yttrande över motion 2013:23 av Gunilla Roxby Cromvall m fl (V) om förlängning av tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö

  TN 2013-0665

 • 10.

  Yttrande över motion 2014:1 av Curre Hansson m fl (S) om att komplettera pendeltågs- och tunnelbanestationer med nya uppgångar

  TN 2014-0322

 • 11.

  Svar på skrivelserna angående mer busstrafik till Västra Kungsholmen och Norra Djurgården samt återredovisning av tilläggsuppdrag angående busstrafik på kort sikt mellan Nykvarn och Södertälje

  TN 2014-0045, TN 2014-0329, TN 2014-0380

Informationsärenden