Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 3 juni 2014


Dag:
Tisdag den 3 juni 2014
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

Informationsärenden

 • 15.

  Lägesrapport intäktssäkring 2013

  TN 2014-0417

  PM

 • 16.

  Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad

  SL 2013-4100

  PM

 • 17.

  Information om landstingets strategiska inriktning för cykel

  SL 2014-1114

 • 18.

  Inkommande post till nämnden

 • 19.

  Föregående protokoll

 • 20.

  Övriga frågor

 • 21.

  Nästa sammanträde

Tilläggsärenden

 • 22.

  Tvärbana Norr Kistagrenen, genomförande- och anskaffningsbeslut avseende bro genom Bromma Center

  SL 2014-0439

  (Sekretess, utsändes endast till nämndens ledamöter)

 • 23.

  Verkställighetsbeslut avseende Vega station

  SL 2014-0538