Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 29 april 2014


Dag:
Tisdag den 29 april 2014
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 • 3.

  Anskaffningsbeslut avseende upphandling av kundtjänstleverantör för SL Kundtjänst, SL Center och Waxholmsbolagets kundtjänst

  TN 2014-0113

  Sekretess, utsändes endast till nämndens ledamöter

 • 4.

  Anskaffningsbeslut av spårfordon för regional tågtrafik

  TN 2014-0243

 • 5.

  Genomförandebeslut avseende uppgradering av tunnelbanevagn C20

  SL 2013-5468

 • 6.

  Tilldelningsbeslut E21 spårtrafik Lidingöbanan och Spårväg City

  TN 2014-0314

  Sekretess, utsändes endast till nämndens ledamöter

 • 7.

  Godkännande av förstudie inför upphandling av avtal för pendeltågstrafik (E24)

  SL 2013-5732

 • 8.

  Idéstudie E27, inför upphandling av trafikavtal busstrafik Södertälje

  TN 2014-0045

 • 9.

  Idéstudie E28, inför upphandling av trafikavtal busstrafik Järfälla och Upplands Bro

  TN 2014-0172

 • 10.

  Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn

  TN 2014-0211

 • 11.

  Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Järfälla och Upplands Bro

  TN 2014-0212

 • 12.

  Beslut med anledning av genomförd förstudie avseende framtida Fordons-PC

  SL 2014-3814

 • 13.

  Beslut med anledning av genomförd utredning - ny regional resvaneundersökning för Stockholms län

  SL 2013-5612

 • 14.

  Införande av SL-taxa, zon A, i hamntrafiken

  TN 2014-0244

 • 15.

  Lägesrapport om förbättrad framkomlighet i innerstadens stombussnät 2012-2016

  TN 2014-0099

 • 16.

  Svar på skrivelse från (S) om bättre samverkan och ett fungerande branschråd

  TN 2014-0417

 • 17.

  Svar på skrivelse från (V) om trafikförvaltningens driftkostnader efter tunnelbaneutbyggnaden till Nacka/Barkarby/Arenastaden

  TN 2014-0133

Informationsärenden

 • 18.

  Månadsrapport per februari 2014

  TN 2014-0245

 • 19.

  Inkommande post till nämnden

 • 20.

  Föregående protokoll

 • 21.

  Övriga frågor

 • 22.

  Nästa sammanträde

Tilläggsärenden (beslut och information)