Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 2 juni 2015

 

Lägg till denna händelse i min kalender.

Dag:
Tisdag den 2 juni 2015
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, mötesrum T-centralen

Föredragningslista nr 2

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 3.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 • 4.

  Upphandling av egendomsförsäkringsprogram 2016-2020

  TN 2015-0518

 • 5.

  Beslut avseende godkännande av AB SL Finans beslut om utköp av tunnelbanevagnar från leasingavtal

  SL 2015-0481

 • 6.

  Beslut om utskick av remiss Trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg

  TN 2015-0017

 • 7.

  Beslut om fortsatt arbete med behovsanalys och åtgärdsvalsstudie för förbättrad framkomlighet i stomnätet samt information om det pågående arbetet

  SL 2013-5828

 • 8.

  Beslut om inriktning för trafikförvaltningens arbete med kombinationsresor cykel och kollektivtrafik, samt om fortsatt utredning av ett eventuellt regionalt

  SL 2014-2807

 • 9.

  Svar på skrivelse (SD) angående effekter av zontaxans gränsdragningar

  TN 2015-0620

 • 10.

  Svar på skrivelse från (SD) rörande framtiden för kollektivtrafikförsörjningen mellan Stockholm och Norrtälje

  TN 2015-0623

 • 11.

  Svar på skrivelse från (SD) angående exploateringen av Täby Galopp med åtföljande behov av kollektivtrafikförsörjning

  TN 2015-0625

 • 12.

  Svar på skrivelse från (SD) angående passagerarträngsel vid Östra station

  TN 2015-0628

 • 13.

  Svar på skrivelse från (SD) angående nattrafik med buss under helger

  TN 2015-0689

Informationsärenden

 • 14.

  Information om pågående förstudie: modernt pendelbåtstonnage samt strategiskt skärgårdstonnage

  SL 2014-2746

 • 15.

  Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30)

  TN 2015-0554

 • 16.

  Information om genomförd behovsanalys av övergång till eldriven busstrafik

  SL 2014-2911

 • 17.

  Det regionala trafikförsörjningsprogrammet - information om den pågående samråds- och utredningsfasen

  SL 2014-1039

 • 18.

  Information om trafikförvaltningens arbete med trafik och transportsystem i arbetet med kommande RUFS

  SL 2013-5962

Anmälningsärenden

 • 19.

  Anmälan av delegationsbeslut

  TN 2014-0104

  (utsändes senare)

 • 20.

  Inkommande post till nämnden

  (utsändes senare)

 • 21.

  Föregående protokoll

 • 22.

  Övriga frågor

 • 23.

  Nästa sammanträde

Tilläggsärenden