Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 2 december 2014


Dag:
Tisdag den 2 december 2014
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Gjörwellsalen, landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 3.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 • 4.

  Anskaffningsbeslut avseende upphandling av kollektiv sjötrafik i Stockholms skärgård

  TN 2014-0087

  (Sekretess, utsändes endast till nämndens samt sjötrafikberedningens ledamöter)

 • 5.

  Anskaffningsbeslut avseende upphandling av försäkringsprogram 2015-2020

  TN 2014-0642

 • 6.

  Genomförandebeslut avseende upphandling av mindre skärgårdsfartyg för åretrunttrafik

  TN 2014-0713

 • 7.

  Förstudie och anskaffningsbeslut inför upphandling av färdtjänstverksamheten (E26)

  TN 2014-0614

 • 8.

  Beslut med anledning av genomförd förstudie - framtida systemstöd för färdtjänstverksamheten

  SL 2013-3813

 • 9.

  Kompletterande signalutrustning till C20-fordon

  SL 2014-0214

 • 10.

  Utvärdering av uppdragsavtalet med MTR avseende tunnelbaneverksamheten i Stockholm

  Sl 2014-2627

 • 11.

  Yttrande med anledning av anmälan till Riksdagens ombudsmän - JO

  TN 2014-0533

 • 12.

  Svar på skrivelse om riktlinjer för barnvagn på SL:s bussar

  TN 2014-0382

 • 13.

  Svar på skrivelse angående hantering av verifiering av höghastighetsfartyg för pendelbåtstrafik på Saltsjön och Mälaren

  TN 2014-0557

 • 14.

  Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker

  TN 2014-0619

 • 15.

  Förslag till internkontrollplan 2015 för trafikförvaltningen inkl AB SL

  TN 2014-0469

 • 16.

  Förslag till sammanträdesdagar för trafiknämnden 2015

  TN 2014-0714

Informationsärenden

 • 17.

  Månadsrapport per oktober

  SL 2014-0017

 • 18.

  Tvärbana Norr Kistagrenen, fortsatt programstudie - delrapportering

  SL 2014-0439

 • 19.

  Remissynpunkter på SL:s trafikförändringar 2014/2015

  SL 2014-0337

 • 20.

  Inkommande post till nämnden

  (utsändes senare)

 • 21.

  Föregående protokoll

 • 22.

  Övriga frågor

 • 23.

  Nästa sammanträde