Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 17 november 2015

 

Lägg till denna händelse i min kalender.

Dag:
Tisdag den 17 november 2015
Tid:
14:30-17:00
Plats:
SLL, landstingshuset, mötesrum Gjörwellsalen

Föredragningslista 

Föredragningslista nr 2

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 3.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 • 4.

  Förslag till tilldelningsbeslut i upphandling busstrafik Södertälje och Nykvarn (E27)

  TN 2014-0393

  Sekretess, utsändes endast till nämndens ledamöter

 • 5.

  Förslag till tilldelningsbeslut i upphandling busstrafik Järfälla och Upplands-Bro (E28)

  TN 2014-0420

  Sekretess, utsändes endast till nämndens ledamöter

 • 6.

  Förslag till tilldelningsbeslut i upphandling av kollektiv sjötrafik i Stockholms skärgård (E29)

  TN 2015-0159

  Sekretess, utsändes endast till nämndens ledamöter

 • 7.

  Genomförandebeslut avseende upphandling av underhåll av likriktarstationer med tillhörande kabelnät

  TN 2015-1369

 • 8.

  Beslut om allmän trafikplikt för sjötrafik Storholmen - Tranholmen - Ropsten

  TN 2015-1256

 • 9.

  Förslag till fortsatt hantering av försöken med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer i Mälaren

  TN 2015-1230

 • 10.

  Trafikförvaltningens inriktning för forskning och innovation 2016-2018

  TN 2015-0529

 • 11.

  Svar på skrivelse från (MP) angående ordning för beredning av åtgärder för att nå budget i balans

  TN 2015-1223

 • 12.

  Svar på skrivelse från (MP) och (S) angående efterskänkta viten

  TN 2015-1222

 • 13.

  Svar på skrivelse från (SD) angående kostnaden per plats/passagerar-km för olika färdmedelsslag inom SL-trafiken

  TN 2015-0891

 • 14.

  Svar på skrivelse från (MP) angående det nya linjenätet i innerstaden och Lidingö

  TN 2015-0891

 • 15.

  Svar på skrivelse från (V) angående ungas möjlighet att resa till We are Stockholm

  TN 2015-0888

 • 16.

  Svar på skrivelse från (V) angående konsekvenser för färdtjänstresenärer med stängda sekundäruppgångar

  TN 2015-1225

 • 17.

  Svar på skrivelse från (V) angående SL-resenärers betalningsmoral

  TN 2015-1221

 • 18.

  Förslag till sammanträdestider för trafiknämnden 2016

  TN 2014-0714

Informationsärenden

 • 19.

  Månadsrapport per september 2015

  TN 2014-0104

 • 20.

  Förändringar i spårtrafiken 2016

  TN 2015-1382

 • 21.

  Information om UITP:s världskongress och utställning i Stockholm 2019-lägesrapport

  TN 2015-0421

Anmälningsärenden

 • 22.

  Anmälan av delegationsbeslut

  TN 2014-0104

 • 23.

  Inkommande post till nämnden

 • 24.

  Föregående protokoll

 • 25.

  Övriga frågor

 • 26.

  Nästa sammanträde

Tilläggsärenden

 • 27.

  Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård

  TN 2015-1487

 • 28.

  Utvärdering av försöket Nord/Syd linjen samt fortsatt hantering 2016

  TN 2015-1210