Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 14 april 2015


Dag:
Tisdag den 14 april 2015
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Mötesrum T-centralen, Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100


Lägg till denna händelse i min kalender.

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 3.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 • 4.

  Anskaffningsbeslut avseende upphandling av fastighetsförvaltning UH2014

  TN 2014-0623

  Sekretess, utsändes endast till nämndens ledamöter

 • 5.

  Beslut med anledning av förstudie - Inriktning för köp och validering av biljett

  TN 2014-0256

 • 6.

  Beslut avseende överföring av garanti avseende etanolbussar, överföring av investeringsmedel samt ingående överlåtelseavtal etanolbussar

  TN 2015-0351

 • 7.

  Förlängning av hyresavtal

  TN 2015-0537

 • 8.

  Borttagande av vinterrabatten i skärgårdstrafiken

  TN 2015-0415

 • 9.

  Utvärdering av försök med utdelning av gratis biljetter till Blodcentralen

  TN 2014-0847

 • 10.

  Ansökan om värdskap för UITP:s världskongress och utställning i Stockholm 2019

  TN 2015-0421

 • 11.

  Yttrande över departementspromemorian - Res lätt med biljet (Ds 2015:11)

  TN 2015-0504

 • 12.

  Ändring i delegationsordningen för trafiknämnden

  TN 2014-0104

 • 13.

  Svar på skrivelse från (V) angående säkerhet i Katarinaterminalen

  TN 2015-0389

 • 14.

  Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag

  TN 2015-0387

 • 15.

  Svar på skrivelse från (SD) angående optimal busstorlek

  TN 2015-0388

Informationsärenden

 • 16.

  Månadsrapport per februari 2015

  TN 2015-0074

 • 17.

  Information om genomförd fördjupad utredning VBP- erstättningsmodell i trafikaffärer

  TN 2015-0172

 • 18.

  Information om pågående förstudie: trafikförvaltningens trafikledningsstruktur och funktion

  TN 2015-0393

 • 19.

  Information om genomförd utredning av trängseln i kollektivtrafiken

  TN 2015-0401

 • 20.

  Lägesrapport om fusket i SL-trafiken år 2014

  TN 2015-0256

 • 21.

  Lägesrapport för programstudien Spårväg Syd och information om gestaltningsprinciper för en omgivningsanpassad spårväg

  SL 2013-5412

 • 22.

  Anmälan av delegationbeslut

  TN 2014-0104

 • 23.

  Inkommande post till nämnden

 • 24.

  Föregående protokoll

 • 25.

  Övriga frågor

 • 26.

  Nästa sammanträde

Tilläggsärende