Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 13 oktober 2015

 

Lägg till denna händelse i min kalender.

Dag:
Tisdag den 13 oktober 2015
Tid:
14:30-17:00
Plats:
SLL, landstingshuset, möteslokal Gjörwellsalen

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 3.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 • 4.

  Förslag till slutlig budget 2016 för trafikförvaltningen, SL-koncernen, färdtjänstverksamheten och WÅAB

  TN 2014-0439

 • 5.

  Tvärbana Norr Kistagrenen - förnyat inriktningsbeslut

  SL 2015-0439

 • 6.

  Beslut om rabattnivå och kriterier för evenemangsbiljetter

  TN 2015-1236

 • 7.

  Svar på skrivelse från (MP) om hur samråd ska kunna genomföras i bussavtal där entreprenören ansvarar för utformning av linjenätet

  TN 2015-0889

Informationsärenden

Anmälningsärenden

 • 12.

  Anmälan av delegationsbeslut

  TN 2014-0104

 • 13.

  Inkommande post till nämnden

 • 14.

  Föregående protokoll

 • 15.

  Övriga frågor

 • 16.

  Nästa sammanträde