Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 12 mars 2015


Dag:
Torsdag den 12 mars 2015
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 3.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

Informationsärenden

 • 16.

  Information om pågående förstudie: Inriktning för köp och validering av biljett

  TN 2014-0256

 • 17.

  Information om höjd trängselskatt i Stockholm 2016

  SL 2014-1693

 • 18.

  Trafikförvaltningens internrevision 2014/2015

  TN 2015-0380

 • 19.

  Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016

  SL 2015-0227

 • 20.

  Anmälan av delegationsbeslut

 • 21.

  Inkommande post till nämnden

 • 22.

  Föregående protokoll

 • 23.

  Övriga frågor

 • 24.

  Nästa sammanträde

Tilläggsärenden

Beslutsärenden

 • 25.

  Avslutande av medlemskap i föreningen Spårvagnsstäderna

  SL 2015-0373