Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 12 maj 2015


 

Lägg till denna händelse i min kalender.

Dag:
Tisdag den 12 maj 2015
Tid:
14:30-17:00
Plats:
SLL, landstingshuset, mötesrum Gjörwellsalen
 

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 3.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 • 4.

  Anskaffningsbeslut avseende upphandlingar av fastighetsförvaltning (efter återremiss från trafiknämnden 14 april 2015)

  TN 2014-0623

  (Sekretess, utsändes endast till nämndens ledamöter)

 • 5.

  Genomförandebeslut avseende reinvestering av kabel för radiodistribution i spårtunnlar

  SL 2015-0224

   

 • 6.

  Beslut avseende godkännande av AB SL Finans beslut om förtida lösen av etanolbussar från leasingavtal samt överlåtelse av etanolbussar

  SL 2015-0590

 • 7.

  Förlängning av rullstolstaxiavtalen

  TN 2015-0643

 • 8.

  Uppdatering av internkontrollplan 2014 för trafikförvaltningen, tertial 3 (helåret)

  TN 2014-0272

 • 9.

  Svar på skrivelse från (MP) "Utred kollektivtrafikkörfält på Essingeleden" samt svar på skrivelse från (MP) och (V) med anledning av ärendet information om höjd trängselskatt i Stockholm 2016

  SL 2014-1693 och TN 2015-0500

Informationsärenden

Anmälningsärende

 • 15.

  Anmälan av delegationsbeslut

  TN 2014-0104

  (utsändes senare)

 • 16.

  Inkommande post till nämnden

  (utsändes senare)

 • 17.

  Föregående protokoll

 • 18.

  Övriga frågor

 • 19.

  Nästa sammanträde