Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde torsdagen den 25 februari 2016


Dag:
Torsdag den 25 februari 2016
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Gustav Hemming

Ordförande Tillväxt- och regionplanenämnden

Dagordning

Dagordning

  Inledning

  • 1.

   Justerare och justeringsdag

  Anmälningsärenden

  • 2.

   Förteckning över inkomna ärenden till tillväxt- och regionplaneförvaltningen tiden 2016-01-11 – 2016-02-08

  • 3.

   Verksamhetsplan 2016 för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

   TRN 2016-0009

  • 4.

   Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation

   Beslut fattade med stöd av tillväxt- och regionplanenämndens delegation
   Anmälan 1 
   Anmälan 2 

   Beslutade bidrag enligt delegation ur Skärgårdsanslaget 2016
   Anmälan

  Beslutsärenden

  Informationsärenden

  • 11.

   Direktörens rapport

   Hanna Wiik

  • 12.

   RUFS-information

   - RUFS koppling till framtidens hälso- och sjukvård samt landstingets budgetprocess
    Henrik Gaunitz, landstingets ekonomidirektör/vice VD LISAB
   Presentation

   - Konsekvensbedömning av samrådsförslaget till RUFS 2050
    Oskar Wallgren, WSP
   Presentation