Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 29 januari 2015


Dag:
Torsdag den 29 januari 2015
Tid:
16:00
Plats:
Mälarsalen, landstingshuset


Gustav Hemming
Tillväxt- och regionplanenämndens ordförande


Dagordning (pdf)

Dagordning

  Inledning

  • 1.

   Justerare och justeringsdag

  Anmälningsärenden

  • 2.

   Inkomna ärenden

   Förteckning 2014-09-30 över inkomna ärenden till Tillväxt och regionplanenämnden under tiden 2014-10-01 – 2015-01-08

  • 3.

   Beslut fattade med stöd av delegation

   Förteckning 2015-01-15 bidrag ur miljöanslaget

  Beslutsärenden

  Informationsärenden

  • 11.

   Direktörens rapport

   Muntlig information

   Peter Haglund