Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 27 oktober 2016


Dag:
Torsdag den 27 oktober 2016
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Gustav Hemming
Ordförande

Dagordning

Dagordning

  Inledning

  • 1.

   Justerare och justeringsdag

  • 2.

   Inkomna ärenden till tillväxt- och regionplaneförvaltningen

  Beslutsärenden

  Informationsärenden

  • 11.

   Direktörens rapport inklusive framtagande av mål för tillväxt- och regionplanenämnden

  • 12.

   RUFS-information – muntlig redogörelse för synpunkter från samrådet

   Föredragande: Ulrika Palm

   Presentation