Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 14 april 2016


Dag:
Torsdag den 14 april 2016
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Gustav Hemming
Ordförande Tillväxt- och regionplanenämnden

Dagordning

Dagordning

  Inledning

  • 1.

   Justerare och justeringsdag

  Anmälningsärenden

  • 2.

   Inkomna ärenden till tillväxt- och regionplaneförvaltningen tiden 2016-03-07 – 2016-03

  • 3.

   Beslut fattade ned stöd av delegation av tillväxt- och regionplanenämnden

  • 4.

   The ERA-NET Cofound Smart Urban Futures: Joint program Initiative (JPI)

  • 5.

   Delegationsyttrande över Miljöprogram för Huddinge kommun 2017-2020

  Beslutsärenden

  Informationsärenden