Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 12 mars 2015


Dag:
Torsdag den 12 mars 2015
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Mälarsalen, landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Gustav Hemming
Tillväxt- och regionplanenämndens ordförande

Dagordning

Dagordning

  Inledning

  • 1.

   Justerare och justeringsdag

  Anmälningsärenden

  • 2.

   Inkomna ärenden

   Förteckning 2015-02-19 över inkomna ärenden till tillväxt- och regionplanenämnden under tiden 2015-01-09 – 2015-02-19

  • 3.

   Beslut fattade med stöd av delegation

   Förteckning 2015-02-23 bidrag ur miljöanslaget

   Förteckning 2015-02-23 bidrag ur skärgårdsanslaget

  Beslutsärenden

  Informationsärenden

  • 11.

   Direktörens rapport

   Muntlig rapport

   Peter Haglund

  • 12.

   Strukturfonder 2014-2020

   Föredragande: Evert Kroes (TRF) och Maria Söderlund (LSF)

  • 13.

   Dialog kring frågeställningar i RUFS-arbetet

   TR 2015-0015