Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 1 september 2016


Dag:
Torsdag den 1 september 2016
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Gustav Hemming

Ordförande

Dagordning

Dagordning

  Inledning

  • 1.

   Justerare och justeringsdag

  Anmälningsärenden

  • 2.

   Förteckning över inkomna ärenden till tillväxt- och regionplaneförvaltningen tiden 2016-05-11 – 2016-08-10

  • 3.

   Beslut fattade med stöd av tillväxt- och regionplanenämndens delegation

   Förteckning beslut skärgårdsanslaget 2016

   Förteckning beslut över 400 tkr

  • 4.

   Yttrande enligt delegation över förslag till bildande av kulturreservat Baggensstäket i Nacka kommun TRN

   TRN 2016-0052

  • 5.

   Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

   TRN 2016-0086

  Beslutsärenden

  Informationsärenden

  • 13.

   Direktörens rapport

   Presidiekonferensen 9-10 augusti 2016

  • 14.

   Rapport: Strukturomvandlingens geografi i Stockholms län- vad växer var?

   Presentation

   Cecilia Lindahl

  • 15.

   RUFS-information

   Ulrika Palm

   - Information om höstens arbete

   - Kort om reviderade befolkningsframskrivningar som grund för kommande analyser

  • 16.

   Marknadsvillkor för bostads- och kontorsmarknaden – drivkrafter som påverkar den framtida utvecklingen

   Presentation

   Rikard Berg von Linde, Evidens