Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde 3 juni 2015


Dag:
Onsdag den 3 juni 2015
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Södertörnssalen, landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Gustav Hemming
Ordförande

 

Dagordning

Dagordning

  Inledning

  • 1.

   Justerare och justeringsdag

  Anmälningsärenden

  • 2.

   Inkomna ärenden

   Förteckning över inkomna ärenden till tillväxt- och regionplanenämnden under tiden 2015-04-25 - 2015-05-18

  • 3.

   Sammanställning av bidrag 2015

  Beslutsärenden

  Informationsärenden

  • 9.

   Information om Länsstyrelsens uppdrag om regionalt utvecklingsprogram (RUP)

   Mats Hedenström och Karina Uddén, Länsstyrelsen

  • 10.

   Information om program för ny RUFS,

   Jessica Andersson, tillväxt- och regionplaneförvaltningen