Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde 11 maj 2015


Dag:
Måndag den 11 maj 2015
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Roslagssalen, landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Gustav Hemming
Ordförande

Dagordning

Dagordning

  Inledning

  • 1.

   Justerare och justeringsdag

  Anmälningsärenden

  • 2.

   Inkomna ärenden

   Förteckning över inkomna ärenden till Tillväxt och regionplanenämnden under tiden 2015-04-01 – 2015-04-24.

  • 3.

   Delegationsbeslut

   Beslut fattade med stöd av delegation
   Förteckning 2015-04-27 bidrag ur miljöanslaget.

  Beslutsärenden

  Informationsärenden

  • 11.

   Direktörens rapport

   Muntlig rapport

   Peter Haglund

  • 12.

   Dialog kring frågeställningar i RUFS-arbetet

   Underlag publiceras senare