Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde 10 december 2015


Dag:
Torsdag den 10 december 2015
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Mälarsalen, landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Gustav Hemming
Ordförande

 

Dagordning

Dagordning

  Inledning

  • 1.

   Justerare och justeringsdag

  Anmälningsärenden

  • 2.

   Inkomna ärenden

   Förteckning över inkomna ärenden till tillväxt- och regionplaneförvaltningen under tiden 2015-11-01 – 2015-11-24

  • 3.

   Beslut fattade med stöd av delegation

   Förteckning 2015-11-23 bidrag ur miljöanslaget

  • 4.

   Inrättandet av politisk operativ grupp för sammanhållningspolitiken 2015-2020

   TRN 2015-0188

   Skrivelsen från Sveriges Kommuner och Landsting

   Kompletterande skrivelse

  • 5.

   Revisorernas delrapporterings-PM 2015 avseende tillväxt- och regionplanenämnden

   TRN 2015-0184

  Beslutsärenden

  Informationsärenden

  • 13.

   Direktörens rapport

  • 14.

   Flyktingmottagning och etablering, Länsstyrelsen och KSL

  • 15.

   Demografiska prognoser

  • 16.

   Utvärdering och följeforskning regionala strukturfondsprogram Stockholm 2015

  • 17.

   Information om RUFS 2050 och RUFS 2010

   - Upplägg av samrådsförslaget för RUFS 2050, inklusive framtidsbilder

   - Nya handlingsprogram