Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Tillgänglighetsredogörelse

Diarienummer
AKTNR 4847-5379

Tillgänglighet för sammantradeshandlingar.sll.se

Region Stockholm står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. På den här sidan beskriver vi hur sammantradeshandlingar.sll.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att sammantradeshandlingar.sll.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från sammantradeshandlingar.sll.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Webbplatsens brister

 • 1.3.3 (A) Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken
 • 1.4.11 (AA) Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik
 • 1.4.3 (AA) Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund
 • 2.1.1 (A) Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet
 • 2.1.2 (A) Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation
 • 2.4.3 (A) Gör en logisk tab-ordning
 • 2.4.7 (AA) Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus
 • 2.5.3 (A) Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter
 • 2.5.4 (A) Erbjud alternativ till rörelsestyrning
 • 3.2.1 (A) Utför inga oväntade förändringar vid fokusering
 • 3.2.3 (AA) Var konsekvent i navigation, struktur och utformning
 • 3.3.1 (A) Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt
 • 3.3.2 (A) Skapa tydliga och klickbara fältetiketter
 • 4.1.3 (AA) Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus
 • 2.4.2 (A) Skriv beskrivande sidtitlar
 • 2.4.4 (A) Skriv tydliga länkar
 • 2.4.6 (AA) Skriv beskrivande rubriker och etiketter
 • 3.3.3 (AA) Ge förslag på hur fel kan rättas till

 

Hur vi testat webbplatsen

https://sammantradeshandlingar.sll.se/ har granskats och uppdaterats enligt WCAG-kriterier på nivå A och AA. Sidan har testats internt samt av diverse tillgänglighetsverktyg.

Senaste bedömningen gjordes den 08-10-2020

Redogörelsen uppdaterades senast den 08-10-2020.