Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sökresultat

Sökresultat

Färdtjänstutskottets sammanträde den 24 september 2013

tisdag, 24 september, 2013- 15:00 till 15:30 Dag: Tisdag den 24 september 2013 Tid: 17:00-17:30 Plats: Mälarsalen, Landstingshuset Inledning 1. Val av justerare 2. Information från verksamheten Beslutsärenden 3. Val av sekreterare i Färdtjänstutskottet TN ...

admin - 2015-04-29 14:47

Färdtjänstutskottets sammanträde den 5 november 2013

tisdag, 5 november, 2013- 16:00 till 16:30 Dag: Tisdag den 5 november 2013 Tid: 17:00-17:30 Plats: Mälarsalen, Landstingshuset Inledning 1. Val av justerare 2. Information från verksamheten Beslutsärenden 3. Tilldelning av antal färdtjänstresor 2014 TN 20 ...

admin - 2015-04-29 14:47

Färdtjänstutskottets sammanträde den 5 december 2013

torsdag, 5 december, 2013- 16:00 till 17:00 Dag: Torsdag den 5 december 2013 Tid: 17:00-18:00 Plats: Mälarsalen, Landstingshuset Inledning 1. Val av justerare Beslutsärenden 2. Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län TN 2013-0682 Tjänsteutlåtande 3. ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sammanträde i beredningen för sjötrafik den 29 januari 2013

tisdag, 29 januari, 2013- 15:00 till 22:00 Dag: Tisdag den 29 januari 2013 Tid: 16:00 Plats: Skärgårdssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Val av justerare samt val av beredningens sekreterare 2013 2. Yttrande över motion 2012:22 om behovet av ökade inves ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sammanträde i beredningen för sjötrafik den 5 mars 2013

tisdag, 5 mars, 2013- 15:00 till 22:00 Dag: Tisdag den 5 mars 2013 Tid: 16:00 Plats: Skärgårdssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Val av justerare 2. Lägesrapport Skärgårdsupphandlingen 3. Ekonomi och verksamhet 4. Övriga frågor Höger kolumn:  Protokoll ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sjötrafikberedningens sammanträde den 9 april 2013

tisdag, 9 april, 2013- 14:00 till 21:00 Dag: Tisdag den 9 april 2013 Tid: 16:00 Plats: Skärgårdssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Val av justerare 2. Införande av terminskort i WÅAB:s taxekatalog TN2-2013-01014 Tjänsteutlåtande 3. Yttrande över projekt ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sjötrafikberedningens sammanträde den 16 maj 2013

torsdag, 16 maj, 2013- 14:00 till 15:00 Dag: Torsdag den 16 maj 2013 Tid: 16:00-17:00 Plats: Södertörnssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Val av justerare 2. Information om skärgårdsupphandlingen (nord och syd) 3. Utredning om båtpendling i Stockholm TN ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sammanträde i beredningen för sjötrafik den 20 augusti 2013

tisdag, 20 augusti, 2013- 14:00 till 21:00 Dag: Tisdag den 20 augusti 2013 Tid: 16:00 Plats: Skärgårdssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Val av justerare 2. Information avseende Nord-syd försöket 3. Ombyggnad Allmänna Gränd 4. Biljettprishalveringen i v ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sammanträde i beredningen för sjötrafik den 20 september 2013

fredag, 20 september, 2013- 14:00 till 21:00 Dag: Fredag den 20 september 2013 Tid: 16:00 Plats: Skärgårdssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Val av justerare 2. Förslag till tilldelningsbeslut i upphandling av kollektiv skärgårdstrafik i Stockholms skär ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sammanträde i beredningen för sjötrafik den 5 november 2013

tisdag, 5 november, 2013- 15:00 till 22:00 Dag: Tisdag den 5 november 2013 Tid: 16:00 Plats: Skärgårdssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Förslag till godkännande av hantering av Skärgårdstrafik under interimsperioden TN 2013-0631 Tjänsteutlåtande 2. Änd ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sammanträde i beredningen för sjötrafik den 5 december 2013

torsdag, 5 december, 2013- 15:00 till 16:00 Dag: Torsdag den 5 december 2013 Tid: 16:00-17:00 Plats: Skärgårdssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Val av justerare 2. Lägesrapport avseende Sjötrafikrådet 3. Avtalsförhandlingar för fortsatt trafik 4. Trafi ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sidor