Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sökresultat

Sökresultat

Trafiknämndens extra sammanträde den 11 februari 2013

måndag, 11 februari, 2013- 10:00 till 22:00 Dag: Måndag den 11 februari 2013 Tid: 11:00 Plats: Silja Serenad, Värtahamnen Beslutsärenden 1. Uppföljning av 2012 års verksamhet för Trafiknämnden TN2-2013-00408 Tjänsteutlåtande Förvaltningsberättelse TN 2012 ...

admin - 2015-04-29 14:47

Trafiknämndens sammanträde den 12 mars 2013

tisdag, 12 mars, 2013- 13:30 till 16:00   Dag: Tisdag den 12 mars 2013 Tid: 14:30-17:00 Plats: Gjörwellsalen, Landstingshuset   Inledning 1. Godkännande av föredragningslista 2. Förvaltningschefsinformation Beslutsärenden 3. Budgetunderlag för trafiknämnd ...

admin - 2015-06-26 15:15

Trafiknämndens sammanträde den 16 april 2013

tisdag, 16 april, 2013- 12:30 till 15:00   Dag: Tisdag den 16 april 2013 Tid: 14:30-17:00 Plats: Gjörwellsalen, Landstingshuset   Inledning 1. Godkännande av föredragningslista 2. Förvaltningschefsinformation Beslutsärenden 3. Månadsrapport per februari T ...

admin - 2015-06-26 15:14

Trafiknämndens sammanträde den 21 maj 2013

tisdag, 21 maj, 2013- 12:30 till 15:00   Dag: Tisdag den 21 maj 2013 Tid: 14:30-17:00 Plats: Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100 Inledning 1. Godkännande av föredragningslista 2. Förvaltningschefsinformation Beslutsärenden 3. Månadsrapport per mars 2 ...

admin - 2015-07-08 14:18

Trafiknämndens extra sammanträde den 18 juni 2013

tisdag, 18 juni, 2013- 07:00 till 08:00   Dag: Tisdag den 18 juni 2013 Tid: 09:00-10:00 Plats: Södertörnssalen, Landstingshuset   Inledning 1. Godkännande av utsänd föredragningslista 2. Förvaltningschefsinformation Beslutsärenden 3. Tertialrapport april ...

admin - 2015-07-09 15:36

Trafiknämndens sammanträde den 27 augusti 2013

tisdag, 27 augusti, 2013- 12:30 till 15:00 Dag: Tisdag den 27 augusti 2013 Tid: 14:30-17:00 Plats: Gjörwellsalen, Landstingshuset Inledning 1. Godkännande av utsänd föredragningslista 2. Förvaltningschefsinformation Beslutsärenden 3. Delegation av beslut ...

admin - 2015-04-29 14:47

Trafiknämndens extra sammanträde den 23 september 2013

måndag, 23 september, 2013- 13:30 till 15:00 Dag: Måndag den 23 september 2013 Tid: 15:30-17:00 Plats: Gjörwellssalen, Landstingshuset Inledning 1. Godkännande av utsänd föredragningslista 2. Förvaltningschefsinformation Beslutsärenden 3. Fastställande av ...

admin - 2015-04-29 14:47

Trafiknämndens sammanträde den 1 oktober 2013

tisdag, 1 oktober, 2013- 12:30 till 15:00 Dag: Tisdag den 1 oktober 2013 Tid: 14:30-17:00 Plats: Gjörwellsalen, Landstingshuset Inledning 1. Godkännande av utsänd föredragningslista 2. Förvaltningschefsinformation Beslutsärenden 3. Förslag till slutlig bu ...

admin - 2015-04-29 14:47

Trafiknämndens sammanträde den 12 november 2013

tisdag, 12 november, 2013- 13:30 till 16:00 Dag: Tisdag den 12 november 2013 Tid: 14:30-17:00 Plats: Gjörwellsalen, Landstingshuset Inledning 1. Godkännande av utsänd föredragningslista 2. Förvaltningschefsinformation Beslutsärenden 3. Anskaffningsbeslut ...

admin - 2015-04-29 14:47

Trafiknämndens extra sammanträde den 19 november 2013

tisdag, 19 november, 2013- 08:00 till 08:30 Dag: Tisdag den 19 november 2013 Tid: 09:00-09:30 Plats: Roslagssalen, Landstingshuset Inledning 1. Godkännande av föredragningslista 2. Förvaltningschefsinformation Beslutsärenden 3. Förvärv av Älvsjödepån TN 2 ...

admin - 2015-04-29 14:47

Trafiknämndens sammanträde den 10 december 2013

tisdag, 10 december, 2013- 13:30 till 16:00 Dag: Tisdag den 10 december 2013 Tid: 14:30-17:00 Plats: Gjörwellsalen, Landstingshuset Inledning 1. Godkännande av utsänd föredragningslista 2. Förvaltningschefsinformation Beslutsärenden 3. Anskaffningsbeslut ...

admin - 2015-04-29 14:47

Färdtjänstutskottets sammanträde den 29 januari 2013

tisdag, 29 januari, 2013- 16:00 till 18:00 Dag: Tisdag den 29 januari 2013 Tid: 17:00-19:00 Plats: Mälarsalen, Landstingshuset Ärenden 1. Val av justerare 2. Information från verksamheten 3. Svar på skrivelse från (MP) om hur de färdtjänstberoende hantera ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sidor