Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sökresultat

Sökresultat

Forskningsberedningens sammanträde den 22 augusti 2013

torsdag, 22 augusti, 2013- 08:30 till 10:00 Dag: Torsdag den 22 augusti 2013 Tid: 10:30-12:00 Plats: Skärgårdssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Justerare 2. Godkännande och fastställande av dagordningen 3. Finansiering av klinisk behandlingsforskning L ...

admin - 2015-04-29 14:47

Forskningsberedningens sammanträde den 26 september 2013

torsdag, 26 september, 2013- 07:30 till 10:00 Dag: Torsdag den 26 september 2013 Tid: 09:30-12:00 Plats: Skärgårdssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Justerare 2. Godkännande och fastställande av dagordningen 3. Ansökningar om ALF-projektmedel 2014 för k ...

admin - 2015-04-29 14:47

Forskningsberedningens sammanträde den 7 november 2013

torsdag, 7 november, 2013- 09:30 till 11:00 Dag: Torsdag den 7 november 2013 Tid: 10:30-12:00 Plats: Skärgårdssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Justerare 2. Godkännande och fastställande av dagordningen 3. FoU-informatik, vilka tjänster som idag och i ...

admin - 2015-04-29 14:47

Produktionsutskottets sammanträde den 22 januari 2013

tisdag, 22 januari, 2013- 08:00 till 22:00 Dag: Tisdag den 22 januari 2013 Tid: 09:00 Plats: Skärgårdssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Justerare och justeringsdag 2. Anmälan av tidigare protokoll 3. Fastställande av föredragningslista 4. Övergripande ...

admin - 2015-04-29 14:47

Produktionsutskottets sammanträde den 12 mars 2013

tisdag, 12 mars, 2013- 08:00 till 22:00 Dag: Tisdag den 12 mars 2013 Tid: 09:00 Plats: Skärgårdssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Justerare och justeringsdag 2. Anmälan av tidigare protokoll 3. Fastställande av föredragningslista 4. Sekreterare i Produ ...

admin - 2015-04-29 14:47

Produktionsutskottets extra sammanträde den 23 april 2013

tisdag, 23 april, 2013- 07:15 till 08:00 Dag: Tisdag den 23 april 2013 Tid: 09:15-10:00 Plats: Landstingshuset Dagordning 1. Justerare och justeringsdag 2. Anmälan av tidigare protokoll 3. Fastställande av föredragningslista 4. Översyn av bolagsordningar, ...

admin - 2015-04-29 14:47

Produktionsutskottets sammanträde den 7 maj 2013

tisdag, 7 maj, 2013- 07:00 till 21:00 Dag: Tisdag den 7 maj 2013 Tid: 09:00 Plats: Skärgårdssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Justerare och justeringsdag 2. Anmälan av tidigare protokoll 3. Fastställande av föredragningslista 4. Lägesbeskrivning avseen ...

admin - 2015-04-29 14:47

Produktionsutskottets sammanträde den 4 juni 2013

tisdag, 4 juni, 2013- 07:00 till 09:00 Dag: Tisdag den 4 juni 2013 Tid: 09:00-11:00 Plats: Skärgårdssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Justerare och justeringsdag 2. Anmälan av tidigare protokoll 3. Fastställande av föredragningslista 4. Satsning på för ...

admin - 2015-04-29 14:47

Produktionsutskottets sammanträde den 27 augusti 2013

tisdag, 27 augusti, 2013- 07:00 till 21:00 Dag: Tisdag den 27 augusti 2013 Tid: 09:00 Plats: Skärgårdssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Justerare och justeringsdag 2. Anmälan av tidigare protokoll 3. Fastställande av föredragningslista 4. Lokala kollek ...

admin - 2015-04-29 14:47

Produktionsutskottets sammanträde den 1 oktober 2013

tisdag, 1 oktober, 2013- 07:00 till 21:00 Dag: Tisdag den 1 oktober 2013 Tid: 09:00 Plats: Skärgårdssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Justerare och justeringsdag 2. Anmälan av tidigare protokoll 3. Fastställande av föredragningslista 4. Motion 2013:2 a ...

admin - 2015-04-29 14:47

Produktionsutskottets sammanträde den 26 november 2013

tisdag, 26 november, 2013- 08:00 till 22:00 Dag: Tisdag den 26 november 2013 Tid: 09:00 Plats: OBS! Wollmar Yxkullsgatan 27 B, Biblioteket, SCÄ Program för produktionsutskottets studiebesök Dagordning 1. Justerare och justeringsdag 2. Anmälan av tidigare ...

admin - 2015-04-29 14:47

Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde den 14 mars 2013

torsdag, 14 mars, 2013- 14:00 till 22:00 Dag: Torsdag den 14 mars 2013 Tid: 15:00 Plats: Skärgårdssalen, Landstingshuset Charlotte Broberg Ordförande tillväxt- och regionplaneringsutskottet Dagordning 1. Justerare och justeringsdag 2. Anmälningsärenden a) ...

admin - 2015-04-29 14:47

Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde den 25 april 2013

torsdag, 25 april, 2013- 13:00 till 21:00 Dag: Torsdag den 25 april 2013 Tid: 15:00 Plats: Skärgårdssalen, Landstingshuset Charlotte Broberg Ordförande tillväxt- och regionplaneringsutskottet Dagordning 1. Justerare och justeringsdag 2. Anmälningsärenden ...

admin - 2015-04-29 14:47

Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde den 4 juni 2013

tisdag, 4 juni, 2013- 13:00 till 21:00 Dag: Tisdag den 4 juni 2013 Tid: 15:00 Plats: Skärgårdssalen, Landstingshuset Charlotte Broberg Ordförande tillväxt- och regionplaneringsutskottet Dagordning 1. Justerare och justeringsdag 2. Anmälningsärenden a) För ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sidor