Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sökresultat

Sökresultat

Landstingsstyrelsens sammanträde med tillägg den 19 november 2013

tisdag, 19 november, 2013- 09:00 till 09:30 Dag: Tisdag den 19 november 2013 Tid: 10:00-10:30 Plats: Gjörwellsalen, Landstingshuset Utseende av justerare 1. Justerare och justeringsdag Anmälningsärenden 2. Ärenden för kännedom LS 1301-0037 Förteckning 3. ...

admin - 2015-04-29 14:47

Arbetsutskottets extra sammanträde den 5 november 2013

tisdag, 5 november, 2013- 09:30 till 10:30 Dag: Tisdag den 5 november 2013 Tid: 10:30-11:30 Plats: Mälarsalen, Landstingshuset Dagordning 1. Val av justerare och justeringsdag samt fastställande av dagordning 2. Inriktningsbeslut att genomföra program för ...

admin - 2015-04-29 14:47

Arbetsutskottets extra sammanräde den 19 november 2013

tisdag, 19 november, 2013- 08:50 till 09:00 Dag: Tisdag den 19 november 2013 Tid: 09:50-10:00 Plats: Gjörwellsalen, Landstingshuset Dagordning 1. Val av justerare och justeringsdag 2. Förvärv av Älvsjödepån LS 1311-1440 Landstingsdirektörens tjänsteutlåta ...

admin - 2015-04-29 14:47

Arbetsutskottets sammanträde den 19 november 2013

tisdag, 19 november, 2013- 09:30 till 11:00 Dag: Tisdag den 19 november 2013 Tid: 10:30-12:00 Plats: Mälarsalen, Landstingshuset Dagordning 1. Val av justerare och justeringsdag samt fastställande av dagordning 2. Förenklad månadsrapport för LSF september ...

admin - 2015-04-29 14:47

Forskningsberedningens sammanträde den 7 november 2013

torsdag, 7 november, 2013- 09:30 till 11:00 Dag: Torsdag den 7 november 2013 Tid: 10:30-12:00 Plats: Skärgårdssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Justerare 2. Godkännande och fastställande av dagordningen 3. FoU-informatik, vilka tjänster som idag och i ...

admin - 2015-04-29 14:47

Produktionsutskottets sammanträde den 26 november 2013

tisdag, 26 november, 2013- 08:00 till 22:00 Dag: Tisdag den 26 november 2013 Tid: 09:00 Plats: OBS! Wollmar Yxkullsgatan 27 B, Biblioteket, SCÄ Program för produktionsutskottets studiebesök Dagordning 1. Justerare och justeringsdag 2. Anmälan av tidigare ...

admin - 2015-04-29 14:47

Miljö- och skärgårdsberedningens sammanträde den 19 november 2013

tisdag, 19 november, 2013- 14:00 till 16:00 Dag: Tisdag den 19 november 2013 Tid: 15:00-17:00 Plats: Skärgårdssalen, Landstingshuset Gustav Hemming Ordförande miljö- och skärgårdsberedningen Dagordning 1. Justerare och justeringsdag 2. Beslut fattade med ...

admin - 2015-04-29 14:47

Samverkansråd med handikapporganisationerna den 25 november 2013

måndag, 25 november, 2013- 09:00 till 11:00 Dag: Måndag den 25 november 2013 Tid: 10:00-12:00 Plats: Mälarsalen, Landstingshuset Dagordning 1. Presentationsrunda 2. Justeringsmän 3. Godkännande av föregående mötes minnesanteckningar 4. Godkännande av dago ...

admin - 2015-04-29 14:47

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 6 november 2013

onsdag, 6 november, 2013- 08:00 till 22:00 Dag: Onsdag den 6 november 2013 Tid: 09:00 Plats: Gjörwellsalen, Landstingshuset Dagordning 1. Godkännande av dagordning 2. Val av justerare Beslutsärenden 3. Inriktningsbeslut för investering för ökat vårdinnehå ...

admin - 2015-04-29 14:47

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 19 november 2013

tisdag, 19 november, 2013- 14:00 till 22:00 Dag: Tisdag den 19 november 2013 Tid: 15:00 Plats: Gjörwellsalen, Landstingshuset Dagordning 1. Val av justerare 2. Godkännande av dagordning Beslutsärende 3. Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad neuro ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Norr den 7 november 2013

torsdag, 7 november, 2013- 15:30 till 22:00 Dag: Torsdag den 7 november 2013 Tid: 16:30 Plats: Roslagssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Godkännande av dagordning 2. Val av justerare Beslutsärenden 3. Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänn ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö den 5 november 2013

tisdag, 5 november, 2013- 15:45 till 22:00 Dag: Tisdag den 5 november 2013 Tid: 16:45 Plats: Roslagssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Val av justerare 2. Godkännande av dagordning Beslutsärenden 3. Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Söder den 5 november 2013

tisdag, 5 november, 2013- 14:40 till 22:00 Dag: Tisdag den 5 november 2013 Tid: 15:40 Plats: Södertörnssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Val av justerare 2. Godkännande av dagordning Beslutsärenden 3. Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 7 november 2013

torsdag, 7 november, 2013- 13:00 till 22:00 Dag: Torsdag den 7 november 2013 Tid: 14:00 Plats: Roslagssalen, Landingshuset Dagordning 1. Öppnande av mötet och upprop 2. Val av justerare 3. Godkännande av dagordning 4. Föregående protokoll 5. Kommunsamverk ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sidor