Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sökresultat

Sökresultat

Landstingsstyrelsens sammanträde den 5 mars 2013

tisdag, 5 mars, 2013- 09:00 till 09:30 Dag: Tisdag den 5 mars 2013 Tid: 10:00-10:30 Plats: Gjörwellsalen, Landstingshuset Utseende av justerare 1. Utseende av justerare Anmälningsärenden 2. Ärenden för kännedom LS 1301-0037 Förteckning 3. Anmälan av beslu ...

admin - 2015-04-29 14:47

Arbetsutskottets sammanträde den 5 mars 2013

tisdag, 5 mars, 2013- 09:30 till 22:00 Dag: Tisdag den 5 mars 2013 Tid: 10:30 Plats: Mälarsalen, Landstingshuset Dagordning 1. Val av justerare och justeringsdag samt fastställande av dagordning 2. Förslag till modell för hantering av kostnader till följd ...

admin - 2015-04-29 14:47

Produktionsutskottets sammanträde den 12 mars 2013

tisdag, 12 mars, 2013- 08:00 till 22:00 Dag: Tisdag den 12 mars 2013 Tid: 09:00 Plats: Skärgårdssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Justerare och justeringsdag 2. Anmälan av tidigare protokoll 3. Fastställande av föredragningslista 4. Sekreterare i Produ ...

admin - 2015-04-29 14:47

Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde den 14 mars 2013

torsdag, 14 mars, 2013- 14:00 till 22:00 Dag: Torsdag den 14 mars 2013 Tid: 15:00 Plats: Skärgårdssalen, Landstingshuset Charlotte Broberg Ordförande tillväxt- och regionplaneringsutskottet Dagordning 1. Justerare och justeringsdag 2. Anmälningsärenden a) ...

admin - 2015-04-29 14:47

Miljö- och skärgårdsberedningens sammanträde den 12 mars 2013

tisdag, 12 mars, 2013- 14:00 till 16:00 Dag: Tisdag den 12 mars 2013 Tid: 15:00-17:00 Plats: Roslagssalen, Landstingshuset Gustav Hemming Ordförande miljö- och skärgårdsberedningen Dagordning 1. Justerare och justeringsdag 2. Beslut fattade med stöd av de ...

admin - 2015-04-29 14:47

Pensionärsrådets sammanträde den 7 mars 2013

torsdag, 7 mars, 2013- 12:00 till 14:00 Dag: Torsdag den 7 mars 2013 Tid: 13:00-15:00 Plats: Södertörnssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Inledning Anmälan av övriga frågor- Godkännande av dagordning- Protokoll från föregående möte den 10 januari 2013 2 ...

admin - 2015-04-29 14:47

Samverkansråd med handikapporganisationerna den 25 mars 2013

måndag, 25 mars, 2013- 09:00 till 11:00 Dag: Måndag den 25 mars 2013 Tid: 10:00-12:00 Plats: Mälarsalen, Landstingshuset Dagordning 1. Inledning och presentationsrunda 2. Justeringsmän 3. Godkännande av föregående mötes minnesanteckningar 4. Godkännande a ...

admin - 2015-04-29 14:47

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 18 mars 2013

måndag, 18 mars, 2013- 14:00 till 22:00 Dag: Måndag den 18 mars 2013 Tid: 15:00 Plats: Gjörwellsalen, Landstingshuset Dagordning 1. Val av justerare 2. Godkännande av dagordning Beslutsärenden 3. Budgetunderlag för 2014 samt planering för 2015-2016 Tjänst ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Norr den 7 mars 2013

torsdag, 7 mars, 2013- 15:30 till 22:00 Dag: Torsdag den 7 mars 2013 Tid: 16:30 Plats: Skärgårdssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Val av justerare 2. Godkännande av dagordning Beslutsärenden 3. Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansö ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö den 5 mars 2013

tisdag, 5 mars, 2013- 15:30 till 22:00 Dag: Tisdag den 5 mars 2013 Tid: 16:30 Plats: Roslagssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Val av justerare 2. Godkännande av dagordning 3. Förslag att enligt lag om läkarvårdsersättning teckna samverkansavtal efter f ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Söder den 14 mars 2013

torsdag, 14 mars, 2013- 14:40 till 22:00 Dag: Torsdag den 14 mars 2013 Tid: 15:40 Plats: Södertörnssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Val av justerare 2. Godkännande av dagordning Beslutsärenden 3. Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom v ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 7 mars 2013

torsdag, 7 mars, 2013- 13:00 till 22:00 Dag: Torsdag den 7 mars 2013 Tid: 14:00 Plats: Skärgårdssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Öppnande av mötet och upprop 2. Val av justerare 3. Godkännande av dagordning 4. Föregående protokoll 5. Kommunsamverkan B ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 5 mars 2013

tisdag, 5 mars, 2013- 13:00 till 22:00 Dag: Tisdag den 5 mars 2013 Tid: 14:00 Plats: Roslagssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Val av justerare 2. Godkännande av dagordning Informationsärenden 3. Förvaltningen informerar Beredning inför beslut i Sjukvår ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 14 mars 2013

torsdag, 14 mars, 2013- 13:00 till 22:00 Dag: Torsdag den 14 mars 2013 Tid: 14:00 Plats: Södertörnssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Val av justerare 2. Godkännande av dagordning 3. Anmälan av protokoll och minnesanteckningar Beredning inför beslut i S ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sidor