Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sökresultat

Sökresultat

Landstingsstyrelsens sammanträde med tillägg den 10 december 2013

tisdag, 10 december, 2013- 09:00 till 09:30 Dag: Tisdag den 10 december 2013 Tid: 10:00-10:30 Plats: Gjörwellsalen, Landstingshuset Utseende av justerare 1. Justerare och justeringsdag Anmälningsärenden 2. Ärenden för kännedom LS 1301-0037 Förteckning 3. ...

admin - 2015-04-29 14:47

Arbetsutskottets sammanträde den 10 december 2013

tisdag, 10 december, 2013- 09:30 till 11:00 Dag: Tisdag den 10 december 2013 Tid: 10:30-12:00 Plats: Mälarsalen, Landstingshuset Dagordning 1. Val av justerare och justeringsdag samt fastställande av dagordning 2. Förenklad månadsrapport för landstingssty ...

admin - 2015-04-29 14:47

Pensionärsrådets sammanträde den 5 december 2013

torsdag, 5 december, 2013- 12:00 till 13:45 Dag: Torsdag den 5 december 2013 Tid: 13:00-14:45 Plats: Skärgårdssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Inledning Val av justerare Anmälan av övriga frågor Godkännande av dagordning Protokoll från föregående möte ...

admin - 2015-04-29 14:47

Samverkansråd med handikapporganisationerna den 16 december 2013

måndag, 16 december, 2013- 09:00 till 12:00 Dag: Måndag den 16 december 2013 Tid: 10:00-13:00 Plats: Mälarsalen, Landstingshuset Dagordning 1. Presentationsrunda 2. Justeringsmän 3. Godkännande av föregående mötes minnesanteckningar 4. Godkännande av dago ...

admin - 2015-04-29 14:47

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 11 december 2013

onsdag, 11 december, 2013- 14:00 till 22:00 Dag: Onsdag den 11 december 2013 Tid: 15:00 Plats: Gjörwellsalen, Landstingshuset Dagordning 1. Val av justerare 2. Godkännande av dagordning Beslutsärenden 3. Intern kontrollplan 2014 för Hälso- och sjukvårdsfö ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Norr den 12 december 2013

torsdag, 12 december, 2013- 14:00 till 22:00 Dag: Torsdag den 12 december 2013 Tid: 15:00 Plats: Roslagssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Val av justerare 2. Godkännande av dagordning Beslutsärenden 3. Förslag sjukgymnastik 4. Förslag att enligt lagen ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö den 10 december 2013

tisdag, 10 december, 2013- 14:30 till 22:00 Dag: Tisdag den 10 december 2013 Tid: 15:30 Plats: Mästaren, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dagordning 1. Val av justerare 2. Godkännande av dagordning Beslutsärenden 3. Förslag att enligt lagen om valfrihets ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Söder den 10 december 2013

tisdag, 10 december, 2013- 15:00 till 22:00 Dag: Tisdag den 10 december 2013 Tid: 16:00 Plats: Södertörnssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Val av justerare 2. Godkännande av dagordning Beslutsärenden 3. Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godk ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 12 december 2013

torsdag, 12 december, 2013- 13:00 till 22:00 Dag: Torsdag den 12 december 2013 Tid: 14:00 Plats: Roslagssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Öppnande av mötet och upprop 2. Val av justerare 3. Godkännande av dagordning 4. Föregående protokoll 5. Kommunsam ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 10 december 2013

tisdag, 10 december, 2013- 13:00 till 22:00 Dag: Tisdag den 10 december 2013 Tid: 14:00 Plats: Mästaren, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dagordning 1. Godkännande av dagordning 2. Val av justerare Informationsärenden 3. Förvaltningen informerar Berednin ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 10 december 2013

tisdag, 10 december, 2013- 13:00 till 22:00 Dag: Tisdag den 10 december 2013 Tid: 14:00 Plats: Södertörnssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Val av justerare 2. Godkännande av dagordning 3. Anmälan av protokoll och minnesanteckningar 4. Anmälan av protok ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sammanträde i programberedningen för tandvård den 5 december 2013

torsdag, 5 december, 2013- 13:30 till 22:00 Dag: Torsdag den 5 december 2013 Tid: 14:30 Plats: Södertörnsalen, Landstingshuset Gruppmöte för C, M, KD och FP kl. 14.00 i Roslagssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Val av justerare 2. Godkännande av dagordn ...

admin - 2015-04-29 14:47