Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sökresultat

Sökresultat

Landstingsstyrelsens sammanträde med tillägg den 21 maj 2013

tisdag, 21 maj, 2013- 08:00 till 08:30 Dag: Tisdag den 21 maj 2013 Tid: 10:00-10:30 Plats: Gjörwellsalen, Landstingshuset Utseende av justerare 1. Utseende av justerare Anmälningsärenden 2. Ärenden för kännedom LS 1301-0037 Förteckning 3. Anmälan av ärend ...

admin - 2015-04-29 14:47

Arbetsutskottets sammanträde den 21 maj 2013

tisdag, 21 maj, 2013- 08:30 till 10:00 Dag: Tisdag den 21 maj 2013 Tid: 10:30-12:00 Plats: Mälarsalen, Landstingshuset Dagordning 1. Val av justerare och justeringsdag samt fastställande av dagordning 2. Månadsrapport mars 2013 för landstingsstyrelsens fö ...

admin - 2015-04-29 14:47

Forskningsberedningens sammanträde den 29 maj 2013

onsdag, 29 maj, 2013- 08:30 till 10:00 Dag: Onsdag den 29 maj 2013 Tid: 10:30-12:00 Plats: Skärgårdssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Justerare 2. Godkännande och fastställande av dagordningen 3. Forskning i Framtidens Hälso- och sjukvård Föredragande: ...

admin - 2015-04-29 14:47

Produktionsutskottets sammanträde den 7 maj 2013

tisdag, 7 maj, 2013- 07:00 till 21:00 Dag: Tisdag den 7 maj 2013 Tid: 09:00 Plats: Skärgårdssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Justerare och justeringsdag 2. Anmälan av tidigare protokoll 3. Fastställande av föredragningslista 4. Lägesbeskrivning avseen ...

admin - 2015-04-29 14:47

Miljö- och skärgårdsberedningens sammanträde den 7 maj 2013

tisdag, 7 maj, 2013- 14:00 till 15:00 Dag: Tisdag den 7 maj 2013 Tid: 16:00-17:00 Plats: Berga naturbruksgymnasium Gustav Hemming Ordförande miljö- och skärgårdsberedningen Dagordning 1. Justerare och justeringsdag 2. Beslut fattade med stöd av delegation ...

admin - 2015-04-29 14:47

Pensionärsrådets sammanträde den 23 maj 2013

torsdag, 23 maj, 2013- 11:00 till 13:00 Dag: Torsdag den 23 maj 2013 Tid: 13:00-15:00 Plats: Södertörnssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Inledning 2. Information om enkät Agneta Marmestrand Ruud, landstingsstyrelsens förvaltning 3. Information om Trafi ...

admin - 2015-04-29 14:47

Samverkansråd med handikapporganisationerna den 27 maj 2013

måndag, 27 maj, 2013- 08:00 till 10:00 Dag: Måndag den 27 maj 2013 Tid: 10:00-12:00 Plats: Mälarsalen, Landstingshuset Dagordning 1. Inledning och presentationsrunda 2. Justeringsmän 3. Godkännande av föregående mötes minnesanteckningar 4. Godkännande av ...

admin - 2015-04-29 14:47

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 21 maj 2013

tisdag, 21 maj, 2013- 13:00 till 21:00 Dag: Tisdag den 21 maj 2013 Tid: 15:00 Plats: Gjörwellsalen, Landstingshuset Dagordning 1. Val av justerare 2. Godkännande av dagordning Beslutsärenden 3. Förslag till revidering av förbundsordningen för Samordningsf ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Norr den 7 maj 2013

tisdag, 7 maj, 2013- 13:00 till 21:00 Dag: Tisdag den 7 maj 2013 Tid: 15:00 Plats: Jakobsbergs akademiska vårdcentral, Jakobsberg Dagordning 1. Val av justerare 2. Godkännande av dagordning Beslutsärenden 3. Förslag att godkänna ansökan från Sollentuna Sp ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö den 6 maj 2013

måndag, 6 maj, 2013- 14:00 till 21:00 Dag: Måndag den 6 maj 2013 Tid: 16:00 Plats: Liljeholmens vårdcentral, Liljeholmstorget 7, Stockholm Dagordning 1. Val av justerare 2. Godkännande av dagordning 3. Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Söder den 6 maj 2013

måndag, 6 maj, 2013- 14:00 till 21:00 Dag: Måndag den 6 maj 2013 Tid: 16:00 Plats: Artipelag, Gustavsberg Dagordning 1. Val av justerare 2. Godkännande av dagordning Beslutsärenden 3. Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfri ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 7 maj 2013

tisdag, 7 maj, 2013- 10:00 till 21:00 Dag: Tisdag den 7 maj 2013 Tid: 12:00 Plats: Jakobsbergs Akademiska vårdcentral, Jakobsberg Dagordning 1. Öppnande av mötet och upprop 2. Val av justerare 3. Godkännande av dagordning 4. Föregående protokoll 5. Kommun ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 6 maj 2013

måndag, 6 maj, 2013- 09:30 till 21:00 Dag: Måndag den 6 maj 2013 Tid: 11:30 Plats: Liljeholmens vårdcentral, Liljeholmen Gruppmöten: Kl 15.00, Liljeholmens vårdcentral, Liljeholmstorget 7 Lunch serveras på Lustikulla konferens och event, Liljeholmsvägen 1 ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 6 maj 2013

måndag, 6 maj, 2013- 12:00 till 21:00 Dag: Måndag den 6 maj 2013 Tid: 14:00 Plats: Artipelag, Artipelagstigen 1, Gustavsberg Dagordning 1. Val av justerare 2. Godkännande av dagordning 3. Anmälan av protokoll och minnesanteckningar 4. Anmälan av beslut kr ...

admin - 2015-04-29 14:47

Sidor