Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sökresultat

Sökresultat

Landstingsstyrelsens sammanträde den 9 april 2013

tisdag, 9 april, 2013- 08:00 till 21:00 Dag: Tisdag den 9 april 2013 Tid: 10:00 Plats: Gjörwellsalen, Landstingshuset Utseende av justerare 1. Utseende av justerare Anmälningsärenden 2. Ärenden för kännedom LS 1301-0037 Förteckning 3. Anmälan av beslut so ...

admin - 2015-04-29 14:47

Landstingsstyrelsens sammanträde med tillägg den 23 april 2013

tisdag, 23 april, 2013- 08:00 till 08:30 Dag: Tisdag den 23 april 2013 Tid: 10:00-10:30 Plats: Gjörwellsalen, Landstingshuset Utseende av justerare 1. Utseende av justerare Anmälningsärenden 2. Ärenden för kännedom LS 1301-0037 Förteckning 3. Anmälan av b ...

admin - 2015-04-29 14:47

Arbetsutskottets extra sammanträde den 9 april 2013

tisdag, 9 april, 2013- 08:30 till 09:30 Dag: Tisdag den 9 april 2013 Tid: 10:30-11:30 Plats: Skärgårdssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Val av justerare och justeringsdag samt fastställande av dagordning 2. Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik ...

admin - 2015-04-29 14:47

Arbetsutskottets sammanträde den 23 april 2013

tisdag, 23 april, 2013- 08:30 till 10:00 Dag: Tisdag den 23 april 2013 Tid: 10:30-12:00 Plats: Mälarsalen, Landstingshuset Dagordning 1. Justerare och justeringsdag 2. Översyn av bolagsordningar, ägardirektiv, reglemente och delegationsordning med anledni ...

admin - 2015-04-29 14:47

Forskningsberedningens sammanträde den 11 april 2013

torsdag, 11 april, 2013- 08:30 till 10:00 Dag: Torsdag den 11 april 2013 Tid: 10:30-12:00 Plats: Skärgårdssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Justerare 2. Godkännande och fastställande av dagordningen 3. Presentation av SciLifelab Information av förestån ...

admin - 2015-04-29 14:47

Produktionsutskottets extra sammanträde den 23 april 2013

tisdag, 23 april, 2013- 07:15 till 08:00 Dag: Tisdag den 23 april 2013 Tid: 09:15-10:00 Plats: Landstingshuset Dagordning 1. Justerare och justeringsdag 2. Anmälan av tidigare protokoll 3. Fastställande av föredragningslista 4. Översyn av bolagsordningar, ...

admin - 2015-04-29 14:47

Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde den 25 april 2013

torsdag, 25 april, 2013- 13:00 till 21:00 Dag: Torsdag den 25 april 2013 Tid: 15:00 Plats: Skärgårdssalen, Landstingshuset Charlotte Broberg Ordförande tillväxt- och regionplaneringsutskottet Dagordning 1. Justerare och justeringsdag 2. Anmälningsärenden ...

admin - 2015-04-29 14:47

Miljö- och skärgårdsberedningens sammanträde den 16 april 2013

tisdag, 16 april, 2013- 13:00 till 15:00 Dag: Tisdag den 16 april 2013 Tid: 15:00-17:00 Plats: Roslagssalen, Landstingshuset Gustav Hemming Ordförande miljö- och skärgårdsberedningen   Dagordning 1. Justerare och justeringsdag 2. Beslut fattade med stöd a ...

admin - 2015-04-29 14:47

Samverkansråd med handikapporganisationerna den 29 april 2013

måndag, 29 april, 2013- 08:00 till 10:00 Dag: Måndag den 29 april 2013 Tid: 10:00-12:00 Plats: Mälarsalen, Landstingshuset Dagordning 1. Inledning och presentationsrunda 2. Justeringsmän 3. Godkännande av föregående mötes minnesanteckningar 4. Godkännande ...

admin - 2015-04-29 14:47

Kulturnämndens sammanträde den 25 april 2013

torsdag, 25 april, 2013- 15:00 till 21:00 Dag: Torsdag den 25 april 2013 Tid: 17:00 Plats: Cirkus Cirkörs Cirkushall, Rotemannavägen 22, Alby Dagordning 1. Val av protokolljusterare 2. Anmälan av protokolljustering 3. Anmälningsärenden för kännedom Tjänst ...

admin - 2015-04-29 14:47