Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sökresultat

Sökresultat

Landstingsstyrelsens sammanträde den 29 januari 2013

tisdag, 29 januari, 2013- 09:00 till 09:30 Dag: Tisdag den 29 januari 2013 Tid: 10:00-10:30 Plats: Gjörwellsalen, Landstingshuset Utseende av justerare 1. Utseende av justerare Anmälningsärenden 2. Ärenden för kännedom LS 1301-0037 Förteckning 3. Anmälan ...

admin - 2015-04-29 14:47

Arbetsutskottets sammanträde den 29 januari 2013

tisdag, 29 januari, 2013- 09:30 till 11:30 Dag: Tisdag den 29 januari 2013 Tid: 10:30-12:30 Plats: Mälarsalen, Landstingshuset Dagordning 1. Val av justerare och justeringsdag samt fastställande av dagordning 2. Sekreterare i arbetsutskottet 2013 Ordföran ...

admin - 2015-04-29 14:47

Forskningsberedningens sammanträde den 17 januari 2013

torsdag, 17 januari, 2013- 09:30 till 11:00 Dag: Torsdag den 17 januari 2013 Tid: 10:30-12:00 Plats: Skärgårdssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Justerare 2. Godkännande och fastställande av dagordningen 3. Presentation av Stiftelsen Vetenskapsstaden Fö ...

admin - 2015-04-29 14:47

Produktionsutskottets sammanträde den 22 januari 2013

tisdag, 22 januari, 2013- 08:00 till 22:00 Dag: Tisdag den 22 januari 2013 Tid: 09:00 Plats: Skärgårdssalen, Landstingshuset Dagordning 1. Justerare och justeringsdag 2. Anmälan av tidigare protokoll 3. Fastställande av föredragningslista 4. Övergripande ...

admin - 2015-04-29 14:47

Miljö- och skärgårdsberedningens sammanträde den 15 januari 2013

tisdag, 15 januari, 2013- 14:00 till 16:00 Dag: Tisdag den 15 januari 2013 Tid: 15:00-17:00 Plats: Roslagssalen, Landstingshuset Gustav Hemming Ordförande miljö- och skärgårdsberedningen Dagordning 1. Justerare och justeringsdag 2. Beslut fattade med stöd ...

admin - 2015-04-29 14:47

Pensionärsrådets sammanträde den 10 januari 2013

torsdag, 10 januari, 2013- 12:00 till 14:00 Dag: Torsdag den 10 januari 2013 Tid: 13:00-15:00 Plats: Landstingshuset Dagordning 1. Inledning Anmälan av övriga frågor- Godkännande av dagordning- Protokoll från föregående möte den 1 november 2012 2. Informa ...

admin - 2015-04-29 14:47

Samverkansråd med handikapporganisationerna den 28 januari 2013

måndag, 28 januari, 2013- 09:00 till 11:00 Dag: Måndag den 28 januari 2013 Tid: 10:00-12:00 Plats: Mälarsalen, Landstingshuset Dagordning 1. Inledning och presentationsrunda 2. Justeringsmän 3. Godkännande av föregående mötes minnesanteckningar 4. Godkänn ...

admin - 2015-04-29 14:47