Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde för programberedningen för vårdval den 25 augusti 2016

 
Dag:
Torsdag den 25 augusti 2016
Tid:
14:00
Plats:
Gesällen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Hantverkargatan 11 B
 

Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Allmänna villkor för förfrågningsunderlag och vårdavtal från 2017

  HSN 2016-2040

 • 5.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2016-0803

Informationsärenden

 • 6.

  Vårdval tandvård

 • 7.

  Vårdval geriatrik

 • 8.

  Förvaltningen informerar

 • 9.

  Övriga frågor