Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde för programberedningen för vårdval den 22 september 2016

 
Dag:
Torsdag den 22 september 2016
Tid:
14:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset
 

Kallelse i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

Beredningsärenden inför belsut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Utveckling av avtal för hälso- och sjukvård inom Stockholms läns landsting

  HSN 2016-2522

 • 5.

  Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet klinisk neurofysiologi

  HSN 2016-0639

 • 6.

  Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1508-1000

 • 7.

  Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet logopedi

  HSN 1508-0999

 • 8.

  Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering

  HSN 1508-1001

 • 9.

  Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet läkarinsatser i särskilt boende för äldre

  HSN 2016-0798

 • 10.

  Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom

  HSN 1211-1348

 • 11.

  Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet specialiserad öron-, näs- och halssjukvård

  HSN 2016-0804

Informationsärenden

 • 12.

  Förvaltningen informerar

 • 13.

  Övriga frågor