Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde för programberedningen för vårdval den 20 oktober 2016


Dag:
Torsdag den 20 oktober 2016
Tid:
14:00
Plats:
Gesällen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Hantverkargatan 11 B


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Krav på remiss för nybesök inom vårdval specialiserad hudsjukvård

  HSN 2016-4353

 • 5.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet intensivträning för barn och ungdomar med rörelsenedsättning

  HSN 2016-3341

 • 6.

  Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1508-1000

 • 7.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet avancerad sjukvård i hemmet (ASiH)

  HSN 2016-4149

 • 8.

  Revidering av förfrågningsunderlag inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 2017,

  HSN 2016-0755

Informationsärenden

 • 9.

  Husläkarmottagningarnas ersättningssystem, ACG

 • 10.

  Förvaltningen informerar