Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde för programberedningen för vårdval den 16 juni 2016


Dag:
Torsdag den 16 juni 2016
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Yttrande över motion 2015:41 av Victor Harju (S) och Eleonor Eriksson (S) om patientnämndens erfarenhet i vårdvalen

  HSN 2016-0142

 • 5.

  Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet planerad specialiserad rehabilitering inom områdena neurologi, onkologi och lymfödem

  HSN 0903-0291

 • 6.

  Redovisning av effekter av minskad ersättning vårdval juni 2015

  HSN 2016-0844

Informationsärenden

 • 7.

  Vårdval tandvård

 • 8.

  Om ärendet Reviderat förfrågningsunderlag för vårdval logopedi

 • 9.

  Om ärendet Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet specialiserad öron-näsa-hals

 • 10.

  Förvaltningen informerar

 • 11.

  Övriga frågor