Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde för programberedningen för stora folksjukdomar den 16 juni 2016


Dag:
Torsdag den 16 juni 2016
Tid:
14:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset


Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll 2016-04-13

Informationsärenden

 • 4.

  Stockholms medicinska råds (SMR) årsrapport

 • 5.

  Status för standardiserade vårdförlopp i cancervården

 • 6.

  Uppföljning av Cancerplanen avseende prostatacancer med patient- samt anhörigperspektiv

 • 7.

  Patient- och närståenderådet

 • 8.

  Yttrande över Effektiv vård (SOU 2016:2), slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården

 • 9.

  Förvaltningen informerar

 • 10.

  Aktuella kurser och konferenser

 • 11.

  Övriga frågor