Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde med styrelsen i Landstingshuset Stockholm AB och landstingsstyrelsens ägarutskott den 27 januari 2015


Dag:
Tisdag den 27 januari 2015
Tid:
10:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset


Protokoll

Gemensam dagordning för Ägarutskottet och LISAB t om punkt 6, fr om punkt 7 LISAB:s dagordning, punkt 14-16 Ägarutskottet

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Fastställande av mötesplan 2015

 • 3.

  Beslut om sekreterare

 • 4.

  Information från landstingsdirektör/VD Toivo Heinsoo

 • 5.

  Information om ekonomi för ägarutskottets och LISAB:s verksamheter

  Föredragande Ekonomidirektör Gunnel Forsberg

 • 6.

  Kvalitetsarbetet i hälso- och sjukvården

 • 7.

  Anmälan av protokoll från styrelsemöte 9 december 2014 och extra bolagsstämma 30 december 2014

 • 8.

  Utseende av firmatecknare för Landstingshuset i Stockholm AB LISAB

  LISAB 2015-0001

 • 9.

  Utseende av attestanter och utanordnare samt fastställande av attestinstruktion för landstingshuset i Stockholm AB LISAB

  LISAB 2015-0002

 • 10.

  Fastställande av budget för år 2015 och planår 2016-2017 för Landstingshuset i Stockholm AB

  LISAB 2015-0003

 • 11.

  Godkännande av månadsrapport per november 2014 för LISAB avseende moderbolag och koncern

  LISAB 2015-0004

 • 12.

  Ändring av ägardirektiv för LISAB:s dotterbolag med anledning av ny politisk organisation

  LISAB 2015-0005

 • 13.

  Ändring av bolagsordning för Locum AB

  LISAB 2015-0006

 • 14.

  Information från Karolinska Universitetssjukhuset

  LS 1412-1501

 • 15.

  Ändring av ägarpolicy, generella och specifika ägardirektiv för vissa bolag samt bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB med anledning av ny politisk organisation

  LS 1411-1289

 • 16.

  Övrigt