Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde med styrelsen i Landstingshuset Stockholm AB och landstingsstyrelsens ägarutskott den 26 maj 2015


Dag:
Tisdag den 26 maj 2015
Tid:
10:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset


Punkt 5-10 LISAB:s beslutsärenden
Punkt 11-13 Ägarutskottets beslutsärenden

Dagordning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag samt godkännande av dagordning

 • 2.

  Ägardialog – Danderyds sjukhus AB

  VD Stefan Jacobson och ordförande Jan Nygren

 • 3.

  Ägardialog - SLSO

  VD Mikael Ohrling

 • 4.

  Information från landstingsdirektör/VD Toivo Heinsoo och vice VD Henrik Gaunitz

  - Avrapportering omställningsavtal
  - Avrapportering Framtidens hälso- och sjukvård
  - Avrapportering utveckling av ägarfunktion
  - Verksamhetsrapport mars 2015 (utsändes)

 • 5.

  Tillsättande av vice verkställande direktör för landstingshuset i Stockholm AB

  LISAB 2015-0017

 • 6.

  Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören i landstingshuset i Stockholm AB

  LISAB 2015-0018

 • 7.

  Utseende av firmatecknare för Landstingshuset i Stockholm AB

  LISAB 2015- 0001

 • 8.

  Utseende av attestanter och utanordnare för Landstingshuset i Stockholms AB

  LISAB 2015-0002

 • 9.

  Godkännande av månadsbokslut per mars 2015 för Landstingshuset i Stockholms AB

  LISAB 2015-0013

 • 10.

  Anmälan av landstingsrevisorernas Årsrapport 2015

  LISAB 2015-0019

 • 11.

  Yttrande Landstingsrevisorernas projektrapport 13/2014 - Samordning och styrning av akutsjukhusens upphandlingar

  LS 2015-0343

 • 12.

  Stockholms läns sjukvårdsområde som mottagare av somatisk specialistvård inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård

  LS 2015-0080

 • 13.

  Svar på skrivelse från Miljöpartiet de gröna angående AB Storstockholms lokaltrafiks samarbete med företaget ASICS på Stockholm Marathon

  LS 2015-0652

 • 14.

  Nomineringar till styrelser och bolag

  LS 2015-0291

 • 15.

  Övrigt