Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde med pensionärsorganisationerna den 18 maj 2015


Dag:
Måndag den 18 maj 2015
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Presentationsrunda

 • 2.

  Justeringsmän

 • 3.

  Godkännande av föregående mötes minnesanteckningar

 • 4.

  Godkännande av dagordning samt övriga frågor

 • 5.

  Stockholms läns sjukvårdsområde och framtidens hälso- och sjukvård

  Eva Pilsäter, Stockholms läns sjukvårdsområde

 • 6.

  Aktuella personalfrågor, kompetensförsörjning mm

  Maria Englund, personaldirektör SLL

 • 7.

  Information från andra samverkansråd

  Landstingsstyrelsens förvaltning, hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
  trafikförvaltningen, kulturförvaltningen, Locum, Stockholms läns
  sjukvårdsområde

 • 8.

  Övriga frågor