Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde med färdtjänstberedningen onsdag den 21 september 2016


Dag:
Onsdag den 21 september 2016
Tid:
13:30-15:30
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, möteslokal T-centralen


Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Val av justerare

Beslutsärenden

 • 2.

  Svar på remiss angående Transportstyrelsens skrivelse om prov i lokalkännedom för taxiförare. Dnr N2016/03924/MRT

  TN 2016-0833

Informationsärenden

 • 3.

  Rapport om dagsläget inom färdtjänsten (såsom ekonomi, funktion, pågående upphandlingar och inkomna skrivelser)

 • 4.

  Lägesrapport handläggningstider färdtjänsttillstånd

 • 5.

  Inkommande post till beredningen

  TN 2016-0499

 • 6.

  Övriga frågor