Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde med färdtjänstberedningen onsdag den 17 augusti


Dag:
Onsdag den 17 augusti 2016
Tid:
13:30-15:30
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, möteslokal T-centralen


Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning 2

Inledning

 • 1.

  Val av justerare

Beslutsärenden

 • 2.

  Genomförandebeslut avseende Tvärbanan Kistagrenen

  SL 2014-0439

 • 3.

  Inriktningsbeslut för helautomatisk drift på tunnelbanans röda linje

  SL 2016-0045

 • 4.

  Beslut att godkänna genomförandeavtal mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting avseende ny- och ombyggnadsarbeten i anslutning till Slussen

  SL 2013-1569

 • 5.

  Svar på skrivelse till Färdtjänstberedningen från Vänsterpartiet om konsekvenser för resenärer i samband med taxiförarnas protester

  TN 2016-0558

 • 6.

  Svar på skrivelse till Färdtjänstberedningen från Vänsterpartiet om konsekvenser av förtida upphävande av färdtjänstavtal

  TN 2016-0559

Informationsärenden

 • 7.

  Rapport om dagsläget inom färdtjänsten (såsom ekonomi, funktion, pågående upphandlingar och inkomna skrivelser)

 • 8.

  Lägesrapport handläggningstider färdtjänsttillstånd

 • 9.

  Inkommande post till beredningen

  TN 2016-0499

 • 10.

  Övriga frågor

Tilläggsärende

 • 11.

  Fullskaletester med plattformsbarriärer för ökad trygghet och säkerhet i tunnelbanan

  SL 2016-0044