Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde med beredningen för trafikplanering tisdag den 22 november 2016


Dag:
Tisdag den 22 november 2016
Tid:
15:00-17:00
Plats:
SLL, Landstingshuset, Skärgårdssalen


Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Val av justerare

Beslutsärenden

 • 2.

  Beslut om fastställande av planeringsramverk för pendel- och regionaltågstrafiken

  (TN 2015-0017)

 • 3.

  Slutredovisning av genensam ”Handlingsplan för bättre framkomlighet för innerstadens stombussar 2012-2016” och beslut om ny ”Gemensam handlingsplan stombuss 2017-2021”

  (TN 2016-0992)

 • 4.

  Förslag till sammanträdestider för beredningen för trafikplanering 2017

  (TN 2016-0498)

Informationsärenden

 • 5.

  Lägesrapport om arbetet med trafikförsörjningsprogrammet

 • 6.

  Information om RUFS

 • 7.

  Övriga frågor