Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde med beredningen för sjötrafik tisdag den 18 oktober 2016


Dag:
Tisdag den 18 oktober 2016
Tid:
16:00-18:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, möteslokal T-centralen


Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Dagordning 2

Inledning

 • 1.

  Val av justerare

Beslutsärenden

 • 2.

  Beslut om inledande av upphandling som avser kollektiv sjötrafik

  TN 2016-1240

  Ärendet utgår från dagordningen.

 • 3.

  Yttrande över motion 2016:14 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om att utnyttja Stockholms vatten bättre för överfart och förstärkt kollektivtrafik

  TN 2016-0508

 • 4.

  Svar på skrivelse från S, V och MP angående TRSM Group 1 AB och skärgårdstrafiken

  TN 2016-0990

  Ärendet utgår från dagordningen.

Informationsärenden

 • 5.

  Trafikförändringar T17

  SL 2015-1135

  PM

 • 6.

  Information angående Slussen/Sjövägen

 • 7.

  Uppföljning och kvalitativ utvärdering av sjötrafiken

 • 8.

  Övriga frågor