Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 9 maj 2016

 
Dag:
Måndag den 9 maj 2016
Tid:
09:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset
 

Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 • 3.

  Förvaltningen informerar - lägesrapport kring arbetet med systemkritiska fokusområden

 • 4.

  Journal via nätet

 • 5.

  På spaning- utmaningar 2016-2017 med utgångspunkt från Stockholms medicinska råds årliga rapport 2016 och Geografisk vårdutbudskarta- lägesrapport

Beredning inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 6.

  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 15/2015, Framtidens hälso- och sjukvård planering och genomförande 2015

  HSN 2016-0651

 • 7.

  Övriga frågor