Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 8 februari 2016

 
Dag:
Måndag den 8 februari 2016
Tid:
10:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset
 

Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 • 3.

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 1/2015

 • 4.

  Bildande av ett regionalt cancerrehabiliteringscentrum

 • 5.

  Uppföljning av utskottsarbetet 2015

 • 6.

  Planering av utskottsarbetet 2016

 • 7.

  Förvaltningen informerar

 • 8.

  Övriga frågor