Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 17 april 2015


Dag:
Fredag den 17 april 2015
Tid:
09:30
Plats:
Roslagssalen


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 3.

  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 15/2014, Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet 2014

  HSN 1502-0302

Informationsärenden

 • 4.

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens genomförandeplan

 • 5.

  Omställningsavtal

 • 6.

  Utskottets roll

 • 7.

  Handlingsplan

 • 8.

  Förvaltningen informerar

 • 9.

  Övriga frågor