Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö den 8 februari 2016

 

 

Dag:
Måndag den 8 februari 2016
Tid:
16:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset
 

Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Godkänna ansökan från Rehab Fabriken AB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1511-1388

 • 4.

  Godkänna ansökan från Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) inom vårdvalsområdet logopedi

  HSN 1511-1305

 • 5.

  Godkänna ansökan från Scandoc AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård

  HSN 1508-0991

 • 6.

  Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB (Octaviakliniken) inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård

 • 7.

  Godkänna ansökan från Ultragyn Stockholm AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård

  HSN 1512-1473

 • 8.

  Godkänna ansökan från Capio Specialistcenter AB, Arenavägen, inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård

  HSN 1511-1303

 • 9.

  Godkänna ansökan från Södermalms läkarhus AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård

  HSN 1511-1384

 • 10.

  Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB, Läkarhuset Farsta inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård

  HSN 1512-1435

 • 11.

  Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB, Gynekologimottagningen, Sophiahemmet inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård

  HSN 1512-1434

 • 12.

  Godkänna ansökan från Ultragyn Östermalm AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård

  HSN 1512-1450

 • 13.

  Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB, Läkarhuset Vällingby inom vårdvalsområdet specialiserad neurologi i öppenvård

  HSN 1512-1417

 • 14.

  Godkänna ansökan från Södermalms läkarhus AB inom vårdvalsområdet specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård

  HSN 1511-1389

 • 15.

  Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB, Skärholmen, inom vårdvalsområdet specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård

  HSN 1512-1429

 • 16.

  Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB, Läkarhuset Odenplan, inom vårdvalsområdet specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård

  HSN 1512-1412

 • 17.

  Godkänna ansökan från Capio Specialistcenter AB, Arenavägen, inom vårdvalsområdet specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård

  HSN 1510-1196

 • 18.

  Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB, Läkarhuset Farsta, inom vårdvalsområdet specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård

  HSN 1512-1448

 • 19.

  Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB, Läkarhuset Högdalen, inom vårdvalsområdet specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård

  HSN 1512-1427

 • 20.

  Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB, Läkarhuset Vällingby, inom vårdvalsområdet specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård

  HSN 1512-1413

 • 21.

  Godkänna ansökan från Capio Medocular AB, Östermalmsgatan, inom vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

  HSN 1511-1332

 • 22.

  Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB, Läkarhuset Farsta, inom vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

  HSN 1512-1449

 • 23.

  Godkänna ansökan från Capio Artro Clinic AB, Valhallavägen, inom vårdvalsområdet ortopedi och handkirurgi

  HSN 1511-1302

 • 24.

  Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB, Läkarhuset Vällingby, inom vårdvalsområdet ortopedi och handkirurgi

  HSN 1512-1418

 • 25.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Barnortopediskt centrum Sverige AB, Dalagatan, inom vårdvalsområdet ortopedi och handkirurgi

  HSN 1311-1293

 • 26.

  Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB, Fjällgatan, inom vårdvalsområdet specialiserad hudsjukvård i öppenvård

  HSN 1512-1419

 • 27.

  Godkänna ansökan från Kungsholmens hudklinik AB, Warfvinges väg, inom vårdvalsområdet specialiserad hudsjukvård i öppenvård

  HSN 1512-1488

 • 28.

  Godkänna ansökan från Kungsholmens hudklinik AB, Warfvinges väg, inom vårdvalsområdet specialiserad hudsjukvård i öppenvård

  HSN 1510-1205

 • 29.

  Godkänna ansökan från Södermalms läkarhus AB, Rosenlunds sjukhus inom vårdvalsområdet specialiserad hudsjukvård i öppenvård

  HSN 1511-1390

 • 30.

  Godkänna ansökan från Hudmottagningen vid Sophiahemmet HB inom vårdvalsområdet specialiserad hudsjukvård i öppenvård

  HSN 1511-1298

 • 31.

  Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB, Läkarhuset Odenplan, inom vårdvalsområdet specialiserad hudsjukvård i öppenvård

  HSN 1512-1415

 • 32.

  Godkänna ansökan från Mama Mia AB inom vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

  HSN 1402-0296

 • 33.

  Godkänna ansökan från Style Dent Norrköping AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1512-1446

 • 34.

  Godkänna ansökan från Tandläkarhuset Bromma AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1511-1391

 • 35.

  Godkänna ansökan från Natalie Dental AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1511-1295

 • 36.

  Godkänna ansökan från S:t Eriksplans Tandhälsa AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1511-1293

 • 37.

  Godkänna ansökan från Tandläkarmottagning Sätra/Vårberg AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1211-1375

 • 38.

  Godkänna ansökan från Colosseum Smile AB inom vårdvalsområdet tandregleringsvård för barn- och ungdomar

  HSN 1510-1180

 • 39.

  Godkänna ansökan från Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB inom vårdvalsområdet avancerad sjukvård i hemmet

  HSN 1207-0831

 • 40.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Malin Matslova inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1412-1684

 • 41.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Viva Logopedi inom vårdvalsområdet logopedi

  HSN 1104-0371

 • 42.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Stockholm Hand & Fotkirurgikliniken AB inom vårdvalsområdet ortopedi och handkirurgi

  HSN 1405-0619

 • 43.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Sahlberg Klinik AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 0910-1114

 • 44.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Tandläkare Thomas Klaassen AB inom vårdvals- området allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1001-0041

 • 45.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Seglerts Dental AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 0910-1129

 • 46.

  Avslå ansökan från Al Zubeidi Läkartjänst AB inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 1509-1029

 • 47.

  Avslå ansökan från Strandvägskliniken AB inom vårdvalsområdet rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och vid utmattningssyndrom

  HSN 1507-0919

 • 48.

  Inte inleda förfarande om ersättningsetablering inom området anestesi, Johnny Eckert, enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 1512-1470

 • 49.

  Övriga frågor