Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö den 19 augusti 2015


Dag:
Onsdag den 19 augusti 2015
Tid:
16:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och utmattningssyndrom

  HSN 1502-0309

 • 4.

  Förslag att godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena ortopedi och handkirurgi samt specialiserad neurologi i öppenvård

  HSN 1501-0026

 • 5.

  Förslag att godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1501-0031

 • 6.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

  HSN 1402-0296

 • 7.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård

  HSN 1212-1551

 • 8.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vådvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 0708-1102

 • 9.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avta inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0023

 • 10.

  Förslag att avslå ansökan inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN1501-0023

 • 11.

  Förslag att inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 1501-0038