Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö den 18 november 2015


Dag:
Onsdag den 18 november 2015
Tid:
17:10
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Sammanträdestider för sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö 2016

  HSN 1501-0014

 • 4.

  Godkänna ansökan inom vårdvalsområdet specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus

  HSN 1508-0985

 • 5.

  Godkänna ansökan inom vårdvalsområdet specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus

  HSN 1508-0988

 • 6.

  Godkänna ansökan inom vårdvalsområdet specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus

  HSN 1508-0989

 • 7.

  Godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1501-0031

 • 8.

  Godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 1501-0029

 • 9.

  Godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 1205-0580

 • 10.

  Godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 0708-0724

 • 11.

  Godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 0707-0673

 • 12.

  Godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet specialiserad hudsjukdom öppenvård

  HSN 1303-0360

 • 13.

  Godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0023

 • 14.

  Avslå ansökan inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0023

 • 15.

  Inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 1501-0038

 • 16.

  Övriga frågor